Artikelen

Lager ziekteverzuim? Investeer in de werksfeer!

Een goede werksfeer naast werkomstandigheden, heldere regels en persoonlijke aandacht voor de verzuimende medewerker zijn van groot belang om het verzuim te verminderen.

Verzuim kost geld

Het ziekteverzuim percentage in Nederland is op dit moment (juni 2013) 4%. Met andere woorden op een doorsnee werkdag is gemiddeld 4% van de werknemers ziek. Bij zo’n 23% van de verzuimgevallen gaat het om werkgerelateerde zaken zoals werkdruk, werkstress en lichamelijk zwaar werk. Elke dag dat een werknemer ziek thuis is, kost gemiddeld € 300 per dag. TNO berekende dat dit neerkomt op een economisch verlies van zo’n 12,6 miljard euro per jaar.

Investeren in een goede werksfeer

Hoewel bedrijven het nodige investeren in verzuimbeleid wordt de omgeving nog vaak buiten beschouwing gelaten. Terwijl juist een goede werksfeer naast werkomstandigheden, heldere regels en persoonlijke aandacht voor de verzuimende medewerker, van groot belang blijkt te zijn om het verzuim te verminderen. (Inzetbaarheid, van visie naar praktijk, schrijft Mr Paul ter Wal naar aanleiding van een onderzoek naar verzuim in de zorgsector (Nivel, 2008).

Bron: Drielink Coaching