Artikelen

Top 5 verzuimpreventie

'Ik wil graag een top 5 maken van de beste acties die gericht zijn op verzuimpreventie.' Met deze oproep van Rina Ruiter van BaanPlus kwam afgelopen tijd een stroom van reacties op gang in de LinkedIn-groep van HRpraktijk. Welke oplossingen hebben uw collega’s aangedragen?

'Medewerkers mogen zich niet meer ziek melden, maar moeten ‘ziekteverlof’ aanvragen bij hun leidinggevende! Dat is al een heel andere insteek. Verschil is dat bij het aanvragen van ziekteverlof de leidinggevende al direct in gesprek is met de medewerker. Bij ziekmelden heeft de medewerker nl. het besluit van ziek zijn zelf al genomen voor hij/zij de telefoon pakt om zich ziek te melden. Zo laat je de regie van meet af aan bij de leidinggevende.'

Dit is zomaar een van de reacties uit de levendige discussie op LinkedIn. Uit bijna 50 reacties heeft Ruiter de volgende top 5 opgesteld:
  1. Toon betrokkenheid en waardering naar je medewerkers. Doe dit met aandacht voor de mens achter de werknemer, zijn/haar persoonlijke situatie, zijn/haar werkvreugde en ontwikkelkansen.
  2. Communiceer het verzuimbeleid helder (en herhaaldelijk) organisatiebreed. Wat zijn de regels/verwachtingen, hoe gaan wij ermee om, wat zijn de consequenties en wie is waar verantwoordelijk voor?
  3. Deel de verantwoordelijkheid met je medewerker. Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijke inspanningsplicht. Dus: geen ziekmelding maar verzoek voor ‘ziekteverlof’. Zorg voor korte lijnen en leg regelmatig contact met de zieke medewerker.
  4. Maak van preventie gezondheidsbeleid. Zorg voor bewustwording bij de medewerkers van hun leefstijl en het effect daarvan op hun werkprestaties (balans werk-privé, ambitie en gezondheid).
  5. Zorg voor een integrale aanpak met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen. Signaleer knelpunten en voorkom zo erger.
Bron: HRPraktijk