Coaching

Niets is meer motiverend dan ervaren dat iets werkt!

Het eerste coachgesprek

Voor je aan het traject van coach gesprekken begint, houden we een gratis kennismakings- c.q. eerste coachgesprek. Dat gesprek is bedoeld voor een eerste verkenning van jouw coach vraagstuk(ken), jij krijgt gevoel bij mij als coach en zo kunnen we samen beoordelen of er een wederzijdse klik is. De gesprekken vinden in principe plaats in mijn coach ruimte, maar kunnen op verzoek ook op locatie plaatsvinden.

De Sessies

De sessies bij All in Zijn zijn erop gericht om je weer in contact te brengen met je essentie en je interne inspiratie om van hieruit gedragsverandering te realiseren die je positieve en gewenste resultaten opleveren. De sessies vinden met regelmatige tussenpozen plaats, zodat er ruimte is om met het geleerde aan de slag te gaan. Intervisie en/of coaching on the job zijn mogelijk.

Koppeling met de praktijk

Gedurende de gehele behandeling maken we een koppeling naar de praktijk; jouw situatie staat hierbij centraal. Er is geen goed of fout, wel ervaar je het effect van wat je zegt, doet of nalaat. Ervarend leren neemt dan ook een belangrijke plek in.

De Duur

Een coach traject bestaat uit gemiddeld 6 tot 9 gesprekken. Afhankelijk van jouw vraag kan dit traject korter of langer zijn. De sessies nemen ongeveer 5 kwartier in beslag. Als professionele coach begeleid ik je graag als ervaringsdeskundige in dit mooie proces.