Doelen/Resultaat - Organisatie

Organisatie

Als ondernemer of als werknemer kan je tegen issues aanlopen die je voortgang belemmeren of afremmen. Denk bijvoorbeeld aan (te) hoge werkdruk, je (persoonlijke) angsten, de overload aan informatie die dagelijks op je afkomt, veel (duurbetaalde) adviezen van hoe het zou moeten maar waarbij je niet vanuit je eigen kracht en eigen wijsheid werkt. Op den duur kan dit zorgen voor klachten en zie je in dat het anders zou moeten en kunnen maar is het soms moeilijk om dit alleen te bereiken. Uit recent onderzoek is gebleken dat medewerkers minder problemen ervaren na preventieve coaching in de werk/privé balans en minder vermoeid raken. Hun arbeidstevredenheid neemt toe en de kans op burn-out vermindert. Dat concludeert onderzoeker Duijts, epidemioloog van de Universiteit van Maastricht. Zij onderzocht de effecten van Preventieve Coaching op verzuim.

Mogelijke resultaten

  • burnout preventie
  • verlaging ziekteverzuim van personeel
  • preventie van arbeidsuitval
  • verhoging arbeidsproductiviteit
  • verbetering samenwerking
  • begeleiding van gedwongen ontslagen werknemers

Wat wil jij bereiken in de organisatie?

Voor je aan coach gesprekken begint, houden we een informatief intakegesprek. Dat gesprek is bedoeld voor een eerste verkenning van jouw coach vraagstuk(ken) en om te beoordelen of er een wederzijdse klik is.